POLİTİKAMIZ

Katılımcı yönetim anlayışımız, çalışanlarımızın gönülden bağlılığını, gelişimlerini ve memnuniyetlerini artırmak üzere ve birlikte verimli çalışma platformları yaratabilmek üzerine kurgulanıyor. Ana hedefimiz, içerisinde yer aldığımız sektörlerin tamamında büyüyerek gelişmek; mevcut ve yeni insan kaynağı gücümüz ile rekabetteki etkinliğimizi arttırabilmek. 

Vizyonumuz; faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde alanının en iyisi olan insan kaynağını oluşturmak. İnsan Kaynakları Bölümü olarak, grubumuza katma değer sağlayacak çalışma arkadaşlarını seçerken, hızlı adapte olabilecek, yaratıcı, işe olan bağlılığı yüksek kişileri arıyoruz. 

Her yöneticinin aynı zamanda iyi bir insan kaynakları yöneticisi olması gerektiği düşüncesi ile insan kaynakları ile ilgili tüm bilgi ve teknikleri yöneticilerimize de aktarıyor ve onların da bu konularda gelişmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
 

  

Seçme ve Yerleştirme
Başvuru yapan adaylardan uygun bulunanlar ile ön görüşmeleri İnsan Kaynakları Bölümü gerçekleştiriyor. Pozisyonun nitelik ve yetkinliklerine en uygun olduğu düşünülen adaylara yabancı dil seviye belirleme sınavı ve kişilik envanteri uyguluyoruz ve bu sınavların sonuçlarına göre adayları ilgili bölüm yöneticisi ile görüştürüyoruz.
Ücret ve Sosyal Olanaklar
Tüm çalışanlarımıza 12 maaş üzerinden ödeme yapıyoruz, buna ek olarak özel sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası, öğle yemeği ve ulaşım imkanı sunuyoruz.